Móra Ferenc
Tápéi furfangosok

TARTALOM, ISMERTETŐ

Tartalom

I. kötet

Szeptemberi emlék
Mindennapi kenyerünk
Én és a zene
Hogy tanultam meg írni?
Szép karácsony szép zöld fája...
Három Matyi
A szánkó
Mikor én telkesgazda voltam
A ködmön
Kellemes és hasznos tudományok
Szeptemberi emlék
Furfangos Cintula
Az utolsó lopás
Úri kalap
Én szép tanárkorom...
Kalcinált szóda
Az édesapám fejfái
Mikor máglyát raktunk Szekfű Gyulának
Majompör helyben
A saját kézírásomról
A fák jelleméről

Virágnyelven
Nagyevők
Láttunk már mink királyt is...
A dorozsmai varjú
A gyevi törvény
Kóty
Amihez mindenki ért
Kis Kampó nagy karrierje
Tápéi diplomaták
Az Asszonyok Tüköré-ből
Recsep basa borbélyai
A szőregi malmok
Balázs a bürgével
Nagy törvénynap ősapámnál
A leghűbb szolga
Szókimondó Szűr Péter
Thököly prímása
Furfangos Támadi
Bujdosók
A város lúdja
Magyarok szelídítése
Király a kazlak közt
Tudatlanság dicséreti
A gellérthegyi távirgány
Ki csapja meg a Jánost?
Régi lakásügy
Magyar nyelvmester Bécsben
A Duna a Tiszán
Kevély Kereki
A csókai csata
Egy régi magyar stafétafutóról
A furulya
Kuckó király
Méhes Bánhidy
Szegesdi Béni csákója
Titulász bankója
Az aleppói basáról
A fajtám
A madarásztói szépasszony
Még egyszer a madarásztói csárdás
Vallató vacsora
A Sándor körül
Virágnyelven
Triász és társai
Nagyeszű kripóciak
Magyarok szénája
Zsiráfok utazása
Cs. és kir. sas a Kunságon
Tetrakontaoktaéderek
Öt póknak hány lábáról
A herepfedény
A tudós meg a csizmadia
Tápéi furfangosok
A honti igricek
Istenáldotta búza


II. kötet

Extra Hungariam
A szerelem fájdalmai
A montpellieri gólya
Széphistória a szép takácsnéról
Az ember feje nem füge
Don Mohabim három veje
Salamon zsidó viszontagságai
Egy felelős bolondról
Az Ochsen-menüett
Sose volt jó az a nagy sietség
A stralsundi lámpák
Egy cár, akit várnak
A halhatatlanság kutyája
Vértanúhatnám Sámuel története
Zia Nia kilakoltatása
Virágcsata az ismeretlen katonával
Beszélgetés a ferde toronnyal

Disztingválás
Isten áldja a tisztes ipart!
Igazságkeresők
Osztozkodások
Lóvásár
Külpolitika
Vasút akar lenni
Szél ángyó jót akart
Diplomaták
Márton apó zálogol
Disztingválás
Mezei nagyhatalmak
András megcsalódik
Borvizsga
Egy skatulya szivar
Andalúzia csillaga, vagy a világ így megyen

Őseink a föld alatt
Küsmödi felkarolja a hazát
Attila jelentkezik
Kincsásás halottal
Heverünk a gyöpszélen
Mit tud a vajz?
Kéményseprőéknél Szőregen
Dusán a múzeumba kerül
Arany!
Bokrétolás
Mihály folyamatbatétele
Aranyfibula vagy a világ így megyen
Illés megtette a törvényt
Cuci János nem hagyta magát
Csöndes kis hírek

Földhözragadt János története
Tót Antal körtéi
A kirakat
Hó-angyal
Esteli dal Hajnal Matyikáról
Levél Messzi Imriskének
A vadkacsák
Zuginé egykéje
Történet az egyik csalóról
A másik csaló
Marika ünneplőbe tétele
Harmadikon
Majális
Nem ette meg a farkas...
A magyar paraszt
Földhözragadt János története
Földhözragadt Jánosék 1932-ben

Hiszek az emberben
Hiszek az emberben
Ismertető

Az író novellisztikáját reprezentálja a kötet. A novellák Móra mesélő kedvéről (Jánoska mennybemenetele; Márton apró zálogai stb.) és a múzeológus néprajzi, régészeti műveltségéről (Hun sírok, hun nem azok...) is számot adnak. Az írásokban a fontos jegyet történelmi tárgyú, archaizáló nyelvezetű elbeszélései mellett szociográfiai hitelességű művei is őrzik (Földhözragadt Jánosék 1932-ben; Marika ünneplőbe tétele stb). Múzeumigazgató életének epizódjai elevenedik meg a Majompor című írás nyomán.

Móra a magyar nép nyelvének szépségét, szimbolikus kifejezésmódját nemcsak ismerte, de érezte is és stílusában tudatosan alkalmazta. Líraisága, tudatos nyelvművészete, széles körű műveltsége, egyéniségének tisztasága, társadalmi igazságért való állandó harca, humorának hol könnyre, hol mosolyra késztető ereje a magyar nép egyik legszeretettebb - ha nem is a legnagyobb igényű - írójává avatták. Életművének legnagyobb részét elbeszélései alkotják, melynek témaköre gazdag és változatos. A kötet is ezt bizonyítja: bármilyen témát életközelségbe tud hozni, mindenki számára érdekessé tud tenni és a parányinak a nagy egészhez való számtalan kapcsolatát tudja megláttatni.

Forrás: Legeza Ilona könyvismertetői
http://legeza.oszk.hu


http://audit.median.hu/cgi-bin/track.cgi?uc=11387933992694&dc=1&ui=463865@welid=1249243423000A178873
Professzionális Tárhely