Victor Hugo - A nyomorultak II

 

 

Negyedik rész

Első könyv

-A Restauráció megbukott.

-Lajos Fülöp Orléans-i herceg: lánya: Marie d' Orléans

2 fia

-1830. óta fölkelések zajlanak.

-1832.: rabszolgaháború, polgárháború, forradalom

-A kocsmákban kisebb-nagyobb társaságok jöttek létre, készülve a forradalomra.

-Emberi Jogok Társulata

-Enjolras mindenkit elküldött valahova az A. B. C. Barátainak Társulatából, hogy "prédikáljon". Mariust is használni akarta, de Marius már nem járt hozzájuk.

Második könyv

-Marius mielőtt Javert kihallgathatta volna, elköltözött Courfeyrac-hoz.

-Thénadier magánzárkába került. Marius minden hétfőn 5 frankot juttatott hozzá.

-Marius szüntelenül a lányra gondolt.

-Éponine-t és Azelmát a Madelonnetttes börtönbe zárták.

-Magnon kapcsolatban áll Thénadierrel.

-Éponine-t és Azelmát szabadlábra helyezték.

-Marius és Mabeuf Úr jó barátok voltak, de közömbös járókelőkké váltak.

-Mabeuf Úrnak "látomása" volt. Egy este meg akarta locsolni a kertjét, de nem volt ereje, mire jött 1 fiatal lánya, aki megcsinálta és cserébe csak azt akarta tudni, hogy lakik Marius. A lány Éponine volt és megtalálta Mariust. Éponine megszerezte Mariusnak a lány címét. Marius megeskette, hogy nem mondja el apjának a lány címét.

Harmadik könyv

-A Plumet utcában volt egy emeletes ház, tele titkos átjárókkal, amely 1810-ben leomlott, majd újraépítették. Jean Valjean és Cosette kibérelték az egész házat. Szolgálónőjük: Toussaint => dadogott.

-Fauchelevent Úr néven bérelte a házat.

-J. V. úgy gondolta, hogy Cosettenek + kell ismernie a külvilágot, ezért elhagyták a zárdát. Fauchelevent apó meghalt. Kárpótlásul, mivel Cosettet 5 évig tanítatta ingyen a zárdában, de már nem áll be apácának, 5000 frankot adott a rendnek. Távoztak.

-J. V. vett még 2 házat, hogy elkerülje a rendőrség figyelmét.

-J. V. a kertet sem művelte, nehogy valaki észrevegye.

-J. V. mikor felfogadta szolgálónőjét, azt mondta neki, hogy Cosette az Úr a házban, ő csak apa.

-Cosette állandóan anyjáról kérdezte J. V-t, de ő semmit sem mondott. Félt.

-Cosette szépnek és csinosnak érezte magát, és az is volt.

-Cosette szép, csinos ruhákban kezdett öltözködni. J. V. szomorú volt.

-Ebben az időben találkoztak Mariusszal a Luxembourg-kertben.

-Cosette szomorú volt, mert nem láthatta Mariusszt. J. V. is szomorú volt, mert elkedvtelenítette Cosette tetszelgése. Mit sem szóltak érzéseikről, egymás előtt ugyan úgy mosolyogtak, mint mindig.

-Egyik nap várták a napfelkeltét, amikor 1 gályarabcsapat közeledett. Undorítóak voltak, borzalmasak. Bottal kényszerítették őket a fegyelemre. Másnap ünnepségeket rendeztek Párizsban. J. V. elvitte Cosettet az ünnepségre, hogy elfeledtesse vele a történteket. Sikerült is.

Negyedik könyv

J. V-nak elüszkösödött a seb a karján; az égési seb, amelyet ő maga ejtett a karján az izzó vasrúddal. Orvosról hallani sem akart. Cosette ápolta. Újra boldognak érezte magát.

Ötödik könyv

-Cosettenek is elmúlt a szomorúsága, ő is újra boldog volt.

-Marius már szinte kezdett belehalni a szerelembe. Eközben Cosette már nem is gondolt rá és feltűnt neki egy csinos tiszt, aki arra felé szokott járni, amelyre Cosette-ék laknak. A tisztet Théodule Gillenormandnak hívták, aki nem viszonozta Cosette pillantásait.

-Egy nap J. V. elutazott, mint szokott. Cosette kint volt a kertben; énekelgetett, mikor lépteket hallott. Felment, lenézett az utcára, de nem látott senkit. A szolgáló nem lehetett, mert ő már aludt. Másnap este ugyan olyan zajokat hallott. A holdfény árnyékot vetett a pázsitra, de nem csak a Cosette-ét, hanem egy férfiét is. Mire megfordult senki nem volt ott és az árnyék is eltűnt. Cosette elmondott mindent J. V-nak mikor hazajött. 2 éjszakán át volt J. V. a kertben és rájött, hogy az árnyék a szomszéd ház kéménye.

-Egyik este J. V. ismét nem volt otthon. Cosette kint üldögélt a kertben 1 padon, ahova a lugason át be lehetett nyúlni az utcáról. Cosette sétálgatni kezdett 1 kicsit, majd visszanézett a padra, amelyen volt egy kő. Biztos volt benne, hogy az az előbb nem volt ott, s berohant a házba. Reggel Cosette lement a kertbe. A kő még mindig ott volt. Fölemelte a követ, egy boríték volt alatta címzés nélkül. Egy kis papírfüzet volt benne. Szerelmes feljegyzések voltak beleírva. Cosette feleszmélt, hogy még mindig szerelmes Mariusba, s ő írta a sorokat. Cosette este kicsinosította magát és ismét kiment a kertbe és leült a padra. Az az értés fogta el, hogy valaki áll mögötte. Megfordult. Ott volt Marius. Marius elmondta, hogy mennyire szerelmes belé. Cosette majdnem összeesett, de Marius elkapta. Cosette szívére szorította Marius kezét, ahol ott volt a papírfüzet, majd Marius megcsókolta Cosettet. Az elején nem beszéltek, de utána szóba elegyedtek. Megbeszéltek mindent, majd mikor már kifogytak a szavakból Cosette megkérdezte Marius nevét.

Hatodik könyv

-Thenadeir-éknek még 2 fia született. Utálták őket, így megszabadultak tőlük.

-Magnon 2 fia meghalt torokgyíkjárványban. Magnonnak kellett 2 kisfiú és megkapta a Thénadier gyerekeket. Jó üzlet volt mind két félnek. Cserébe Thénadier havi 10 frankot követelt.

-Magnon lakótársa Miss. Kisasszony.

-A Thénadier odúban történt események után átkutatták a várost. Elfogták Magnont és vele együtt Miss. Kisasszonyt is. Magnon hagyott a 2 kisfiúra 1 papírt 1 címmel, hogy oda menjenek, mert már nem laknak a lakásukban. Az éjszaka sötét volt s 1 szélroham kitépte a kisfiú kezéből a papírt, és mivel nem találták meg, vaktában bolyongani kezdtek az utcán. Gavroche találkozott a 2 fiúcskával, akik elmondták, hogy nincs hol aludniuk. Gavroche vett nekik egy-egy szelet kenyeret, mert már reggel óta nem ettek. Gavroche-nak egy elefánt volt az otthona, oda vitte a 2 fiút. A fiúk jól érezték magukat Gavroche-nál, mert ágy és meleg takaró is volt, amit az Állatkertből hozott.

-Gavroche találkozott Mountparnasse-al, aki elmondta, hogy akcióra készülnek a Patron-Minette-el. Gavroche azt mondta, hogy ha kell, segít és kellett is a segítsége.

-A Patron-Minette; akik közül már 2 megszökött; és Thénadier összebeszéltek, hogy megszöknek. Sikerült bár Thénadiernek egy kicsit nehézkes volt.

Hetedik könyv

Argó = a nemzet és a szójárás egyben; a nép és a nyelv alakjába öltözött lopás.

Nyolcadik könyv

-Marius, mint Rómeó

Cosette, mint Júlia; imádják egymást.

-1823. jún.3.

-Éponine egy este találkozott Marius-szal. Egy másik este Marius meglátta Éponine-t és inkább kerülő úton ment Cosettehez. Éponine követte a házig. 6 férfi közeledett: a Patron-Minette és Thénadier. Éponine nem engedte be őket, hogy kirabolják a házat, így hát elmentek. Éponine őrt állt, mint egy kutya.

-Cosette bejelentette, hogy el kell utaznia apjával. Marius azt mondta, hogy köv. éjszaka ne várja majd csak az után. Kitervelt valamit.

-Marius arra gondolt, hogy elmegy nagyapjához és megkéri, hogy áldását adja rá, hogy megkérje Cosette kezét. A nagyapa, aki már 91 éves volt, örült Marius-nak, de valamivel megsértette, így Marius távozott.

Kilencedik könyv

-Jean Valjean kapott 1 kis cetlit: KÖLTÖZZÖN EL!

-J. V. és Cosette elköltözött, Marius kétségbe esett.

-Mabeuf apó mindig eladott egy könyvet, hogy legyen mit enniük.

Tizedik könyv

-1832. június 5.,6. - forradalom!!!

- Lamarque tábornok

Tizenegyedik könyv

-Gavroche miután segített apjának, visszatért az elefánthoz. Adott "reggelit" a 2 gyereknek, majd útjukra bocsátotta őket és azt, mondta, hogy ha nem találják meg a szüleiket jöjjenek vissza este hozzá. De a 2 gyerek nem jött aztán többet.

-Gavroche-nak pisztolya van.

-Gavroche csatlakozott az A. B. C. Barátainak Társaságához, akik indultak a harcba. Ebben a csapatban menetelt Mabeuf Úr is.

Tizenkettedik könyv

-barikádoznak

-Elfogják Javert

-Enjolras megöl egy gyilkost

Tizenharmadik könyv

-Marius indult barátaihoz harcolni

Tizennegyedik könyv

-Marius megjött

-Puskaporropogás, lövöldözés

-Mariust le akarták lőni, de valaki eléállt és befogta a puskacsövet, ami átlyukasztotta a tenyerét és a golyó a hátán jött ki. Éponine volt az.

-Marius kapott egy levelet Cosette-től melybe azt írja, hogy elköltöztek és egy hét múlva indulnak Londonba. Marius is küldött egy levelet Cosettenek.

Tizenötödik könyv

-J. V.-ék tehát elköltöztek. Cosette sorai melyeket Mariusnak írt meglátszódott az itatóstömbön, amit J. V. észrevett. Megérkezett Gavroche a levéllel. J. V. indult a felkelőkhöz.

Ötödik rész

Első könyv

-Gavroche meghalt mialatt a holtestektől szedte el a puskaport

-Enjolras volt az egyetlen, akit nem sebeztek meg.

-Mindenki meghalt kivéve Enjolrast.

-Enjolrast és Grantaire-t a katonák ölték meg.

-Mariust golyó találta el a kulcscsontjánál. Egy kéz megragadta és elvitte. J. V. keze volt.

-J. V. látta el a sebesülteket.

Második könyv

A párizsi szennycsatornák.

Harmadik könyv

-J. V. keresztül cipelte Mariust a csatornán.

-A forradalom után a rendőrök átkutatták a csatornákat, hátha arra is menekültek, de J. V-t nem vették észre.

-J. V. átvitte Mariust egy beomláson, majd fényt látott, de ahogy egyre közeledett elért egy vasrácsos ajtóhoz. Leroskadt. 1 férfi jött utánuk. Thénadier volt. Thénadier nem ismerte fel J. V. sárral és vérrel piszkos arcát.

-J. V. kint volt a szennycsatornából. - Már bealkonyodott.

-J. V. elért egy folyóhoz. 1 kis vizet fröcskölt Marius arcára, de ő meg se moccant. Majd úgy érezte, hogy valaki áll a háta mögött. Hátrafordult. Javert volt az.

-Javert és J. V. elvitték Mariust Gillenormand Úrhoz.

-J. V. azt kérte Javert-től , hogy mielőtt letartóztatja, hadd menjen haza egy percre.

-J. V. és Javert megérkeztek a 7-es számhoz. Javert azt, mondta majd lent megvárja. J. V. föntről kinézett az ablakon. Javert elment.

-Marius kinyitotta a szemét.

Negyedik könyv

-Javert kénytelen volt bevallani magának, hogy J. V. egy nagyszerű ember.

-Javert gyötrődött. Nem bírta tovább és belevetette magát a Szajnába. Maghalt.

Ötödik könyv

-Marius túl volt az életveszélyen.

-Marius már sokkal jobban volt és viszont látta Cosettet.

-Marius nevében Gillenormand Úr megkérte Cosette kezét J. V-tól, aki igent mondott.

Hatodik könyv

-1833. 02. 16-án volt az esküvő. /húshagyókedden/

-J. V. el volt keseredve Cosette miatt.

Hetedik könyv

-Másnap J. V. bevallotta Mariusnak, hogy fegyenc volt és, hogy Cosette nem a lánya.

-Marius megengedte, hogy J. V. minden este eljöjjön Cosettehez.

/9 évig és 4 hónapig vigyázott J. V. Cosettere ./

-Marius megbánta javaslatát és undorral gondolt J. V-ra, de rájött hogy J. V. mindig jól bánt Cosettel .

Nyolcadik könyv

-J. V. minden nap eljárt Cosettehez. Már nem tegezte és Jean-nak vagy Jean Úrnak szólítatta magát. J. V. még mindig az Homme-Armé utcában lakott. Cosette föl volt háborodva a változás miatt, és J. V. 1re más ember lett a szemében. Egy idő múlva Cosette soha többé nem szólította "apám"-nak.

-Cosette és Marius egy nap ellátogattak a Plumet utcai kertbe. Aznap Cosette elfelejtkezett J. V-ról.

- J. V. már 2 napja nem volt Cosette-éknél . Cosette-nek mindig csak később tűnt fel, hogy J. V. nem látogatta meg. Cosette elküldte Nicolette-t , hogy kérdezze meg miért nem ment el, ő azt válaszolta, hogy utazni készül.

-J. V. teljesen elkomorodott, elsápadt, nem evett és már nem látogatta Cosette-t.

Kilencedik könyv

-Marius próbálta leszoktatni Cosette-t J. V-ról. Cosette meg hagyta.

-J. V. már nem járt el sehova és nem kelt fel az ágyból.

-A portásnő szokott felvinni J. V-nak ebédet, de J. V. nem szokta megenni.

-Egy nap mikor a portásnő gyomlált meglátott egy orvost az utcán és megkérte, hogy menjen fel J. V-hoz.

-J. V. már 80 éves volt.

-J. V. nem azért nem bírt semmit sem tenni, mert fizikailag beteg volt, hanem lelkileg volt beteg.

-Egy nap 1 bizonyos Thénard látogatta meg Mariust. Egy titkot akart neki eladni.

-Thénárd elkezdett beszélni J. V-ról, hogy fegyenc volt, de Marius ezt már mind tudta. Aztán Cosette vagyonáról akart beszélni, de Marius ezt is tudta. Majd leleplezte Thénadiert és hozzá vágott 500 frankot. Thénadier is beismerte, hogy ő az.

-Marius azt hitte, hogy J. V. megölte Madeleine urat és így szerezte a pénzt, és azt hitte, hogy megölte Javert-t, de Thénadier felvilágosította a tényekről. Állítását újságokkal bizonyította.

-Thénadier elmondta az alagútban történteket. Marius hozzávágott 4000 frankot és másnap ad neki még 20 ezret csak utazzon el Amerikába!

-Thénadier 2 napon belül elutazott Azelmával New York-ba és rabszolga-kereskedő lett belőle.

-Marius és Cosette elindult J. V-ért.

-Kérlelték, hogy költözzön el hozzájuk, de J. V. elmondta, hogy meg fog halni. Mindhárman sírtak

-Jean Valjean elmondott pár dolgot és elmondta Cosettenek az anyja nevét, majd. meghalt.

"Alszik. Üldözte őt a sors ezernyi bajjal,
És mégis élt, amíg mellette volt egy angyal.
Meghalt. Oly egyszerű a magyarázata:
Maikor a nap lemegy, beáll az ájszaka."

A mű eredeti címe: Les Misérables

1973-ban készült, Gallimard városában.

 

 
Professzionális Tárhely


Biztonságos Tárhely