Victo Hugo - A nyomorultak I.

 

Első rész - Fantine

Első könyv

-Digne város

-Ez a rész Myriel püspökről szól, akit Bienvenu-i méltóságos úrnak is neveznek. Volt egy húga Baptistine kisasszony és egy szolgálónője Magloire-né. A püspök olyan ember volt, akinek életet legfőbb célja a szegények gyámolítása, mindent megtesz azért, hogy segíthessen mindenkin, akin csak tud. Pénze szinte egészét a rászorultaknak adja, csak annyit hagy meg magának amennyire éppen szüksége van. Ha nem marad már egy kis pénze sem akkor a gazdagokhoz járt koldulni. Volt egy kis háza, egy kis kerttel. A háza ajtaját soha nem zárta be. Mindenhová gyalog közlekedett. Egész tanítása: Szeressétek egymást!

 

Második könyv

Egy nap 1815 októberének egyik első napján egy ágrólszakadt férfi érkezett Digne városába. Látszott rajta, hogy fáradt és valószínűleg sokat gyalogolt. Elment a városházára majd Labarre úr vendéglőjében, a Három Delfinben akart megszállni. A férfit Jean Valjeannak hívták. Senki sem fogadta be csak Myriel püspök - Jeant 19 évre ítélték börtönbüntetésre, mert kenyeret lopott éhező családjának (1796.) és mert szökni próbált. - Jean Valjean és a püspök megvacsoráztak, majd lefeküdtek aludni. J. V. 4 órát aludt, mert hozzá volt szokott a kevés alváshoz. Majd mikor felébredt, kényszerből ellopta a püspök ezüst gyertyatartóját. Majd egy kisfiútól 21 frankot. Megbotránkozott saját magán, hogy még egy kisfiútól is lopott.

 

Harmadik könyv

Ez a rész a 1817-es évről szól, majd 4 párizsi diákról és azok kedveséről köztük Fantineról, aki Montreuil-sur-Mer-ben született.

- Szerencsefej étterem

1 délután kirándulni voltak. A lányok kérték a meglepetést: a fiúk "elmentek a meglepetésért", majd 1 óra múlva egy pincér hozott egy levelet, amit a fiúk írtak, amiben azt írják, hogy elhagyják őket. Senki sem sírt, azt hiszik, hogy viccelnek, majd mikor a lányok elmentek Fantine sírt mivel gyereket várt Tholomyés-től.

 

Negyedik könyv

-Fantine elszegényedik

-Szülőhazájába akar menni

-Postakocsin utazott

-Egy nap Montfermeil városában meglátott 2 kislányt és az anyjukat - Thénadierné -. Beszélgetnek.

-Fantine-nak közben megszületett a kislány - Cosette (Euphrasie) - aki 3 éves lesz.

-Fantine otthagyja Cosettet a vendéglősnél

-Thénadierék idősebb lánya: Éponine, a fiatalabb: Azelma.

-Thénadierék nem szerették Cosettet és dolgoztatták, és egyre több tartásdíjat küldettek Fantinenal.

-Cosettet pacsirtának hívták a falubeliek.

 

Ötödik könyv

-Fantine elhagyva Cosettet visszatért Montreuil-sur-Merbe.

-Fantine szegényedett, míg szülőhazája fölvirágzott.

-F. érkezése előtt kb. 2 évvel M-s-M-ben ipari fellendülés történt. Egy akkor szegény ember változtatott az üveggyöngygyártás készítésében és 1*iben gazdag ember lett. Madeleine apónak szólítatta magát /Jean Valjean/.

- Madeleine apó számos jótettet hajtott végre a városban.

-Polgármesternek akarták választani, de nem fogadta el.

-Visszautasította a lovagkeresztet.

-1820-ban ismét polgármesternek akarták kinevezni. Először elutasította majd a nép unszolására, elfogadta.

-1821-ben Myriel püspök meghalt. Madeleine úr másnap gyászt viselt. Az emberek azt hitték, hogy rokonságban állt a püspökkel.

-M. urat mindenki szerette kivéve egy Javert nevű felügyelőt.

-Egy nap M. Úr megmentette egy idős ember életét, aki egy kocsi alá szorult, azzal, hogy alámászott a kocsinak és fölemelte a testével.

-Fantinet fölvették munkásnak M. Úr gyárába. Így meg tudott élni.

-Fantine-nak kiderítették, hogy van egy gyereke és 50 frank végkielégítéssel elbocsátották a műhelyből és a városból is ki akarták űzni.

-F. nagyon szegény volt, alig-alig tudott fizetni Thénadieréknek. Be akart állni cselédnek de senki nem fogadta be. A katonáknak varrt ingeket. Egyre jobban betegedett.

-Lenyíratta a haját, hogy pénz tudjon küldeni, Thénadieréknek.

-T.ék azt írták, hogy Cosette beteg küldjön F. 40 frankot. El is küldte, úgy, hogy eladta az első 2 fogát.

-T.né azt írta: küldjön Fantine 100 frankot vagy kidobja Cosettet. F. beáll utcalánynak.

- Fantine találkozott egy férfival, aki provokálta és ütni-verni kezdte a férfit. Tömeg. Egy férfi - Javert - odalépett és elvitte Fantinet.

-6 hónapra börtönbe küldik. De megjelent M. Úr és kérte, hogy engedjék szabadon. M. megígérte Fantinenak, hogy elhozatja Cosettet és ha akarja többé dolgoznia sem kell, mert ő segít rajta.

 

Hatodik könyv

-Fantine egyre jobban betegedett. Kérte T.éket, hogy küldjék el Cosettet, de azok mindig előálltak valamivel. Fantine írt egy levelet, hogy adják oda C-t annak aki azt a levelet viszi, vagyis M. úrnak.

-Javert azzal állt elő, hogy M. úr bocsássa el őt, mert meggyanúsította, hogy ő egy volt fegyenc, Jean Valjean. De azt már elfogták és, hogy a volt társai fölismerték, hogy ő az. A tárgyalásra Javert is elmegy /másnap/ tanunak.

 

Hetedik könyv

J. V. egy fehér lóval és egy homokfutóval elindult Arrasba, a tárgyalásra. Nagyon nehézkes volt az útja. A tervezettnél jóval később ért oda. Mikor megérkezett a tárgyalást már 2 órával előtte megkezdték és a terem zsúfolásig tele volt, úgy juthatott be, hogy az elnök úr mögött foglalt helyet, mint M. Úr M-s-M polgármestere. J. V. összes volt fegyenctársa felismerte C. Úrban J. V.-t. Mikor minden tanú megtette a vallomását az igazi J. V. fölállt és bevallotta, hogy ő az. Eleinte nem ismerték meg, majd olyan dolgokról kezdett beszélni, hogy megismerték. Azt mondta az elnöknek, hogy bármikor letartóztathatják ő rendelkezésre áll, majd elment. A vádlottat szabadon engedték.

 

Nyolcadik könyv

J. V. visszatért M-s-M-be és meglátogatta Fantinet. Fantine kérte, hogy vigyék be hozzá Cosettet. Megjött Javert, hogy elvigye J. V-t. Javert üvöltözni kezdett és mindent elmondott. Ennek hallatán Fantine szörnyethalt. J. V. halkan mondott neki valamit, majd Javert rendelkezésére állt. Azonban még aznap este J. V. megszökött és visszament otthonába. Otthagyta a 2 frankot, amit, még Kicsi G.-től lopott annak idején és hagyott pénzt és egy papírt a plébánosnak Fantine temetésére, majd elindult Párizs felé.

Második rész

Első könyv

A waterloo-i csata

Napóleon; franciák ó angolok; Wellington

A

•  Mount-Sean-Jean - Wellington

•  Hougomont - Reille, Jerome, Bonaparte

•  Belle-Alliance - Napóleon

•  Haie-Sainte

•  Itt hangzott el a csata utolsó szava.

•  mount-sean-jean-i fennsík

 

-Wellington 2 támaszpontja: Haie-Sainte, Hougomont

-Cambronne nyerte meg a waterloo-i csatát

-1815. június 18.=> vége

Emberveszteség

Austerlizt: Borodinó

Franciák 14% 37%

Oroszok 30% 44%

Osztrákok 44%

 

Bautzen

Franciák 13% 56%

Oroszok 14% szövetségesek: 31%

és poroszok

összesen: 44%

144.000 harcosból 60.000 halott.

-kezdeményezés: 1789. július 14.

-megtámadás: 1815. március 20.

-Az angolok nyerték meg a csatát-

Egy francia "őrmester" - Thénadier - kirabolta a halottakat és megmentette Pontmercy életét akitől 1 órát és egy 1 erszényt lopott.

 

Második könyv

-J. V. volt rabszáma: 24601.

-J. V. újra elfogták.

-700.000 frankot vett fel a bankból.

-Először halálra ítélték, majd életfogytiglani kényszermunkára változtatták a büntetését. J. V. átszállították a toulon-i fegyházba.

-J. V. új rabszáma: 9430.

-M-s-M virágzása lehanyatlott. M. Úr műhelyeit bezárták, az épületek rombadöltek, a munkások szétszóródtak. Jött a csőd. Minden megsemmisült.

-J. V. azt a pénzt, amit a bankból felvett egy dobozba tette és elásta Montfermeil erdejében.

-J. V.-t a gályarabcsapatban foglalkoztatták az Orion hajón. Ő sietett 1 matróz megmentésére. Miután megmentette az odagyűlt tömeg megtapsolta és ezt kiabálta: "Kegyelmet ennek az embernek!". Majd miután lefelé mászott beleesette a tengerbe és "meghalt".

 

Harmadik könyv

-Montfermeil Livry és Chelles között fekszik.

-Ha nem volt víz Cosettet küldték el este az erdőbe.

-Thénadieréknek született 1 kisfia, de az anyja nem foglalkozott vele.

-Thénadier 50 éves; Thénadierné 40 éves.

-Cosettet verték, télen mezítláb járt.

-Cosette fölment, lement, mosott, kefélt, sikált, söpört, ide-oda szaladt, agyonszaladgálta magát, zihált, súlyos terheket emelt, nehéz munkát végzett.

-A baba a kirakatban.

-Vízért a sötétben.

-A kenyérre kapott 15 sou beleesett a kútba.

-Cosette segítségére siet egy férfi.

-A férfi elvitte Cosette vödrét, majd a fogadónál visszaadta neki.

-A férfi meg akart szállni a fogadóban - 40 frankért.

-20 sous a 15-ös helyett, ami a kútba esett.

-5 frank a harisnyáért, amit Cosette készített.

-Cosette játszik

-A Thénadier lányok otthagyták a babát és a macskával játszottak.

-Cosette elkezdett játszani a babával - Botrány

-A férfi megvette Cosettenek az áhított babát a kirakatból.

-Catherine-nek nevezi el a babát.

-Mindenki lefeküdt aludni, kivéve a férfit, aki a házban nézelődött. Aznap Karácsony volt és a kandallónál ott lógtak a lányok zokniai ajándékra várva, amibe anyjuk 10-10 sout tett. Cosette facipőjében nem volt semmi, de a férfi rakott bele egy Lajos aranyat => 20 frank.

-23 frankot kértek a számlán a férfitól.

-Thénadierné ki akarja rakni Cosettet.

-A férfi vállalja, hogy elvisz Cosettet. 1500 frankot kérnek érte, közben Cosette megtalálja cipőjében a 20 frankost.

-Cosette belépett az ivószobába, a férfi hozott neki ruhát: /feketét/ gyapjúruha, kötény, meleg kabát, szoknya, kendő, gyapjúharisnya, cipő.

-Átöltözött, majd kézen fogva elindultak Livry irányába.

-Thénadier utánaeredt Cosette-éknek, hogy több pénzt kérjen vagy valami papírt igazolásul, hogy Fantine megbízottja.

-A férfi elővett egy papírt, amely igazolásul szolgált, majd elindultak. Thénadier egy ideig követte őket, majd visszafordult.

Megérkeztek Párizsba, ahol a férfi - Jean Valjean - már vett egy házat.

 

Negyedik könyv

-J. V. a Gorbeau-ház - ban vett egy afféle tágas padlásszobát

-Szent Medárd templom

-Új bérlő jött a házba (Javert.).

 

Ötödik könyv

-J. V. sétálgatott Cosettel.

-3 rendőr követte őket, majd4 és J. V. fölismerte Javert.

-Átkeltek az Austerlitz-i hídon és kis utcákon jártak, amikor visszanézett és 4 alakot látott, majd az utca elején is állt egy sötét alak. Csapdába került.

-Mindenki felé tartott.

-Felmásztak 1 tetőre, majd miután elhaladtak az emberek lemásztak a házba. Az egyik házban fölhangzott a himnusz, erre ők letérdeltek. Javert elment. J. V. kiment a házból, mert szállást akart keresni Cosettenek; találkozott azzal az Úrra, akinek megmentette az életét /kocsi alá volt szorulva/ és ő adott nekik szállást.

-Zárda

 

Hatodik könyv

-Bernátrendi apácák

-Kis Picpus utca 62.

-1425. - Martin Verge - bernátrendi bencés apácák - székhely: Salamanca - leányrendháza: Alcálá

-Fogadalmaik: engedelmesség, szegénység, szüzesség, állandó kolostori elzárkózás.

-Soha nem fürdenek, nem mosnak fogat. Nem léphet be egy férfi sem a kolostorba, nem látogathatja meg őket egy férfi sem. Ruházatuk: bő ujjú, durva posztóruha, nagy gyapjúfátyol, állukig érő mellkendő, amely 4szög alakban van levágva a mellükön, szemükig lehúzódó fejkendő. Minden fekete csak a fejkendő fehér.

-főnöknő: Blemeur kisasszony, szerzetesi néven: Innocentia anya.

-másodfőnöknő: Cineres anya

-1840-ben megszűnt a zárda és a nevelőintézet.

 

Hetedik könyv

In-pacé: kőbörtön, félig a föld alatt, félig a víz alatt.

 

Nyolcadik könyv

-Meghalt egy apáca, kívánsága volt, hogy a zárda alatti sírboltba tegyék, de ez tilos volt, ám mégis megteszik. De akkor valakit bele kell tenni a koporsóba, amit majd küldenek.

-Fauchelevent apó behozza másnap J. V-t és Cosettet, mint öccsét és unokahúgát, ám előtte ki kell őket vinni F. apó kunyhójából. Cosettet egy puttonyban viszi ki, J. V. pedig felajánlotta, hogy majd ő befekszik az apáca koporsójába és majd F. apó kiadja magát sírásónak és kihozza J. V-t.

-sírásó: Mestienne apó => részeges volt

-Minden rendben ment kivéve, hogy Mestienne apó meghalt és új sírásó jött /Gribier/.

De mégis sikerült az akció.

-J. V-t befogadták kertésznek Ultime Fauchelevent néven. Cosettere azt mondták: "Csúnya lesz." Cosettet fölvették a leánynevelő intézetbe.

-Évek teltek el békében és boldogságban. Cosette növekedett.

 

Harmadik rész

Első könyv

-gamin - párizsi csavargó, utcagyerek. A gamin szereti a zűrzavart. Kedvére van a felfordulás. Utálja a papokat. Ismeri Párizs minden rendőrét.

A történet második része után 8-9 évvel 1 kisfiút lehetett látni Párizs utcáin. Rongyosan járt; szülei nem szerették, kidobták; nem volt semmie, de mégis boldog volt, mert szabad volt. Néha így szólt a fiú: "Ejnye, meglátogatom a mamát!" Elindult és megállt a Gorbeau-ház /50-52. számú ház/ előtt. A J. V. ideje beli főbérlő meghalt és 1 szakasztott mása került a helyébe.

-Új főbérlő: Bourgonné

A ház legnyomorúságosabb bérlője Jondrette az apa, a felesége és 2 lánya. Ez volt a kisfiú - Gavroche - családja.

-Velük szembe levő szobában lakott egy fiatalember, Marius Úr.

 

Második könyv

-Gillenormand Úr (83 éves) => férfi cselédjeit szülőföldjéről nevezte el, nő cselédjeit, pedig Nicolette-nek hívta /még Magnont is/.

-Egy volt szolgája Magnon, küldött G. Úrhoz 1 gyereket azzal, hogy az övé, majd ismét, de G. Úr visszaküldte a gyerekeket, 80 frank tartásdíjat fizetett, meglátta őket és kérte, hogy jól bánjon velük.

-Első feleségétől van egy lánya, a másodiktól is.

-Öt órakor ebédelt, vendéget csak ez után, este fogadott.

-Ott élt vele idősebb lánya Gillenormand kisasszony és volt 1 unokája is.

 

Harmadik könyv

-T. bárónő

/Louis Hugo Victo Hugo nagy bátyja/

-Pontmercy tábornoknak - a loire-i zsivány - volt egy fia de a nagyapa - Gillenormand Úr - követelte unokáját vagy kitagadta volna az örökségből.

-Pontmercy fia Marius.

-T. bárónő szalonjában találkozott egy kis úri társaság - ultrák voltak - köztük Gillenormand Úr.

-Marius kollégiumi évei után beiratkozott a jogi karra. Royalista, fanatikus, rideg, nemes, nagylelkű, büszke, vallásos, rajongó, tiszta és becsületes volt.

-Marius 1827-ben lett 17 éves. Egy nap nagyapja azt mondta, hogy készüljön, mert meglátogatja apját Vernonban, akit még soha nem látott.

-Másnap reggel elindult, estére odaért, de addigra apja már meghalt.

-Marius apja báró-i címét fiának adja és megkéri, hogy ha találkozik Thénadierrel, aki megmentette az életét a waterloo-i csatamezőn, tegyen meg érte minden tőle telhetőt.

-Marius kutatni kezdett apja után, és bár meghalt nagyon szerette. Szinte soha nem volt otthon, nagyapja azt hitte, hogy szerelmes.

-Egy nap Marius elindult Montfremeilbe, hogy eleget tegyen apja kívánságának. De Thénadier megbukott, a fogadó zárva volt és nem tudták mi lett vele.

-Théodule - egy rokon, Marius unokaöccse

-Marius sokszor eljárt otthonról apjához a temetőbe, amikor nagyapja rájött erre eltiltotta a házból, de félévente küldetett 60 aranyat, amit Marius visszaküldött.

 

 

 

Negyedik könyv

-Franciaország átalakul, és nem voltak még földalatti szervezetek, majd létrejött az A.B.C. Barátainak Egyesülete. Célja: látszólag a gyermekek nevelése, valójában azonban a férfiak talpra állítása.

A.B.C. = Aljassá Bélyegzett Céh: a nép volt.

Nem voltak sokan.

-Törzshelyük: Corinthe kocsma, Café Musain /Moniteur újság/

-Tagok: Enroljas, Combeferre, Jean - Jehan, Feuilly, Courfeyrac, Bahorel, Bossuet, Grantaire, Joly. Vallásuk: a haladás.

-Marius - nem véglegesen - csatlakozott az A. B. C. Barátaihoz.

-Marius eladta ruháit és óráját, majd kifizette a szálloda számláját, így 10 frankja maradt. Nem fogadta el, visszaküldte nagynénje pénzét. Kijelentkezett a szállodából ne hogy eladósodjon.

 

Ötödik könyv

-Marius nyomorban él

-Marius ügyvéd lett

-Courfeyracnál lakott, oda címeztette leveleit.

-Megtanult angolul és németül.

-Courfeyrac jóvoltából egy könyvkiadónál dolgozott.

-Évi 700.000 frankot keresett.

-Elköltözött a Gorbeau házba, ahol "szobát" bérelt évi 30 frankért.

-A főbérlőnek havi 3 frankot fizetett takarításért és, hogy minden reggel hozott 1 kis meleg vizet, 1 friss tojást és 1 souért kenyeret.

-A Rousseau étterembe járt vacsorázni.

-Marius mindent megtett volna, hogy megtalálja Thénadiert.

-Gillenormand Úr még mindig szerette Mariust.

-2 barátja volt: Courfeyrac és Mabeuf Úr, aki a templomban felvilágosította Mariust apjáról.

-Mabeuf Úrnak volt 1 gazdasszonya, akit Plutarchos néninek nevezett el.

-Mabeuf Úr írt egy könyvet: Cautereiz környékének flórája.

-Mabeuf Úr elköltözött.

-Marius kifizette a szomszéd Jondrették lakbérét, hogy ne lakoltassák ki őket.

 

Hatodik könyv

-Marius kerülte a lányokat.

-Marius sokszor látott a Luxembourg-kertben, 1 padon 1 öregembert, 60 éves lehetett, és 1 13-14 éves lányt a zárdai bentlakó növendékek ruhájában /valószínűleg Jean Valjean és Cosette volt/

-Marius minden héten, minden nap 5*, 6* eljárt a Luxembourg-kertbe. A férfit elnevezték Leblanc Úrnak, a lányt Lanoire kisasszonynak.

-A lány 15 éves lett. Marius már vagy 6 hónapja nem járt erre, de mostmár a lányt szépnek látta és nem csúfnak.

-Marius valami furcsa érzést táplált a lány iránt és sokszor elpirult mikor látta vagy elhaladt előtte.

-Egy nap mikor Marius ült a padján és "olvasott" a lány és a férfi felálltak a padjukról és felé közeledtek. A lány ránézett Mariusra, aki egész testében végigborzongott. Nagyon boldog volt.

-Marius beleszeretett a lányba.

-A lány viszonozta Marius pillantásait.

-Marius 1 nap egy zsebkendőt talált a Luxembourg-kertben, amelyről azt hitte, hogy a lányé. U. F. betűk voltak rajta amiből azt hitte, hogy Ursule-nak hívják, de a zsebkendő az Úré volt.

-Marius 3 napig haragudott a lányra, amiért a szél felfújta szoknyáját a harisnyakötőig.

-Marius megtalálta, hogy hol lakik a lány és kérdezgetett róluk a kapustól. Egy este mikor utánuk ment a házig a férfi előre engedte a lányt, majd hátranézett Mariusra, hogy szemügyre vegye. Másnap Marius nem látta őket, sőt ez után egy hétig. És a 3. emeleten sem látott világosságot. A férfi és a lány elköltözött.

Hetedik könyv

-1830-1835-ig Párizsban 4 bandita uralkodott: Babet, Gueulemer, Claquesous, Monparnasse => ők a vezetőik a Patron Minette nevű bandának.

Nyolcadik könyv

-Marius gyötrődött a szerelemtől

-Marius összeütközött 2 lánnyal a sötétben, akik elejetettek egy borítékot. Marius már nem találta őket így zsebrerakta.

-Marius kinyitotta a borítékot, amiben 4 levél volt, ám ugyanolyan sárga papírok és ugyanaz a kézírás mégis más-más volt az aláírás. Mindegyik pénzk9nyörgő levél volt.

-Reggel kopogtattak Marius ajtaján és 1 fiatal lány lépett be az ajtón.

-Jondrette egyik lánya ment át egy levéllel, amiben azt írja, hogy köszöni, hogy anno kifizette a lakbérét és szánja már meg 4őjüket pénzzel, mert a felesége beteg és nincs mit enniük. Marius rájött, hogy ez a papír olyan volt, mint a másik 4, amit tegnap elejtett a 2 lány és ugyanaz a dohányfüst érzett rajta.

-Marius rájött, hogy tegnap a 2 Jondrette lányba ütközött bele.

-A lány beszélt mindent össze4-vissz, majd Marius adott neki 5 frankot.

-Marius önmagát sanyargatta, hogy ha figyelmesebb szomszéd lett volna, már rég segíthetett volna Jondrettéken.

-A falon talált 1 lyukat, amelyen átláthatott Jondrettékhez. Szemlélődni kezdett.

- Jondrették otthona, amely inkább egy odúhoz hasonlított undorító, piszkos, bűzös, fertőzetes, sötét és szennyes volt.

-Bement a nagyobbik Jondrette lány és újságolta apjának, hogy jön az egyik ember/férfi, akihez elvitte az egyik könyörgő levelet. Az apa mindent megtett, hogy még szegényesebbnek tüntesse fel lakásukat: eloltotta a tüzet, lyukat csinált a székre és ráparancsolt kisebbik lányára, hogy vágja be az ablakot, ezzel az volta célja, hogy vérezzen a lány keze, feleségét az egyik ágyra parancsolta.

-Tél volt, havazott.

-Megérkezett a férfi 1 kisasszonnyal. Marius alig hitt a szemének, mivel a kisasszony nem más volt, mint az ő szerelme; és Leblanc Úr.

-Leblanc Úr adott nekik 5 frankot, otthagyta a felöltőjét és pontban 6 órakor visszamegy, hogy kifizesse Jondrették lakbérét.

-Marius utánament Leblanc Úrnak, de nem érte őket utol, mert ők kocsival voltak.

-Marius ment fel a lépcsőn és észrevette, hogy mögötte megy az idősebb Jondrette lány. Megkérte a lányt, hogy szerezze meg szerelmese címét, és cserébe mindent megkap amit, csak akar. Ekkor hallotta, amint Jondrette felismert valakit /Jean Valjeant és Cosettet/. Marius ismét kémkedni kezdett.

-Jondrettenek elege van a szegénységből és az álnevekből.

-Marius segíteni akart Leblanc Úrnak, mivel hallotta, hogy Jondrette tervez valamit ellene. Marius elindult megkeresni Leblanc urat.

-Marius elment a rendőrfelügyelőhöz és elmondta, hogy mi készül az Ispotály körút 50-52. számú házban este 6 órakor. És elmondta, hogy hallott 2 férfit beszélni a Patron-Minette-ről, a felügyelő szerint ők is részesei lesznek a dolognak.

-A felügyelő, akit Javertnek hívtak, 2 pisztolyt adott Mariusnak, hogy majd leskelődjék, várjon 1 kicsit, és ha eljött az idő, jelzésül lőjön egyet.

-Marius 1 ideig követte Jondrettet, majd hazament. Az 1ik kiadó szobában, mintha 4 férfit látott volna. Sikerült észrevétlenül bejutnia lakásába.

-Az idősebb lány átmenet megnézni, hogy Marius otthon van-e. Nem találta meg, a lányok elmentek őrködni.

-Jondrette vásárolt 1 feszítővasat, amelyet a parázs közé dugott és egy halom vasat és egy halom kötelet.

-Jondrettené átvitte magukhoz Marius székeit. Szerencsére nem vette észre Mariust.

-Megérkezett Leblanc Úr. Jondrettené elküldte a kocsit, amivel Leblanc Úr jött. Leblanc Úr és Jondrette beszélgettek. Egy férfi jött be nesztelenül és leült az egyik ágyon, de Leblanc Ú nem látta. Ám mégis észrevette. Jondrette azt mondta, hogy az egyik szomszéd. Még 1 férfi jött be, Leblanc Úr ezt is észrevette. Jondrette el akart adni Leblanc Úrnak 1 festményt. Most már 4 férfi volt a szobában. Leblanc Úr nézte a festményt és rájött, hogy az egy kocsmacégér. Valami furcsa érzés fogta el. A falnak támaszkodott. Jondrette folytatta beszédét, hogy folyóba ugrik, de hirtelen abbahagyta, odament Leblanc Úrhoz és ezt mondta: "Ez mind mellékes! Rám ismer-e?". 3 férfi toppant be az ajtón; Jondrette beszélt valamit az egyikkel. Jondrette elmondta, hogy ő Thénadier. Marius teljesen összeomlott a hír hallatán. Leblanc Úr tagad, nem ismeri fel Thénadiert. Míg Thénadier hátat fordított Leblanc Úrnak, az egy szempillantás alatt ki akart mászni az ablakon, de 6 ember megfogta. Az 1ik "kályhás" majdnem leütötte, de Thénadier nem hagyta. Eközben Marius majdnem elsütötte a pisztolyt. Verekedni kezdtek. Odakötözték Leblanc urat az ágy lábához. Thénadier rátapintott a lényegre: Leblanc Úr fogságban volt még sem kiabált. Ha kiabált volna, jött volna a rendőrség. Ezt pedig valószínűleg Leblanc Úr nem akarta. Thénadier egy levelet íratott Leblanc Úrral a lányának, hogy azzal, aki a levelet viszi, menjen el, mert szüksége van rá. Aláírta ezen a néven: Urbain Fabre, vagyis csak a monogramját. Thénadier ráírattatta vele a címet. Thénadier 200.000 frankot kért Leblanc Úrtól. Thénadiernét küldte el a lányért meg az egyik banditát. Visszajött az asszony. Leblanc Úr hamis címet adott meg. Leblanc Úrnak az volt a célja, hogy időt nyerjen. Egyszerre elszakított 3 kötelet - ami el volt vágva /10 centime/ - az egyik lába volt még odakötözve, de mire Thénadierék feleszméltek volna Leblanc Úr kikapta a feszítővasat a parázsból, erre a többiek mind az 1ik sarokba húzódtak. Leblanc rányomta az izzó feszítővasat a karjára, majd kidobta az ablakon. 2 bandita megragadta 1, pedig elé állt, hogy ha kell, leüti. Marius gondolkodott, hogy elsüsse-e a pisztolyt. Thénadier elővette a fiókból a kést. Marius meglátta a lába előtt azt a papirost, amelyre még reggel a nagyobbik lány írta ezt rá: "Itt vannak a zsaruk". Mariusnak hatalmas ötlete támadt: fogta a papírt meg egy kis gipszdarabot és átdobta Thénadierékhez. Észrevették. Elolvasták. Leblanc urat ott hagyták ők pedig ki akartak mászni az ablakon egy kötéllétrán. Nem tudták eldönteni, hogy ki menjen le először és míg veszekedtek belépett Javert. Javert előtte már elfogat Azelmát, Éponie-t nem találta, mert nem volt a helyén. Thénadier megpróbált rálőni, de az nem sült el. Thénadierné nem hagyta magát, de Javertnek sikerült megbilincselnie. Javert eloldoztatta Leblanc urat, aki az ablakon át megszökött.

-A kisfiút aki Thénadier fia volt, nem izgatta, hogy családja börtönbe került.

 

 
Professzionális Tárhely