Professzionális Tárhely


Déry Tibor :

                                                              Képzelt riport egy amerikai popfesztiválrolA szerzőről :

Déry Tibor gazdag nagypolgári családba született 1894. október 18-án, Budapesten. Apja, Déry (Deutsch) Károly ügyvéd, anyja, Rosenberg Ernesztin gazdag osztrák családból származott. Tibor fiukat 1898-1901 között csonttuberkulózisa miatt többször megoperálták. 1911-ben kereskedelmi érettségi vizsgát tett, 1911-12-ben St. Gallenben a Schmidt-intézetben nyelveket tanult. 1913-18 között munkát vállalt anyai nagybátyja vállalatánál, a Nasici Fakitermelő és -feldolgozó Rt.-nél az erdélyi Galócáson, majd Budapesten, a parkettaüzemben.

Íróként 1917-ben tűnt fel az Érdekes Újság pályázatán. Egy évvel később a nagybátyja gyárában szervezett sztrájk miatt elbocsátották. 1919-ben a Kommunisták Magyarországi Pártjába lépett, tagja lett az írói választmánynak. Az államosítások során elvették a család tulajdonában álló házakat, akkor apja öngyilkos lett. 1920-ban feleségül vette Pfeiffer Olgát, s Bécsbe emigráltak, ahol a bécsi Magyar Újság munkatársa lett. 1926-ban visszatért Budapestre, de a későbbiekben is sokat többször utazott külföldre, ahol gyakran hosszú hónapokat és éveket is töltött. 1934-ben Bécsben részt vett a Schutzbund felkelésében, ahol írni kezdte a később háromkötetesre duzzadó "A befejezetlen mondat című regényét.

Ausztriából Spanyolországba ment és csak 1935-ban tért vissza Budapestre. Írásait ekkoriban már egyre gyérebben közölték, ezért kénytelen volt, bestsellerek fordításával fenntartania magát. Magyarország német megszállása után bujkálni kényszerült, ekkoriban a befejezetlen mondat kéziratát Illés Endre gondjaira bízta. 1945 után ismét belépett a kommunista pártba, és beválasztották az Írószövetség vezetőségébe. Sorban megjelentek régebbi prózai művei, miközben az Itthon című darabját 1948-ban be is mutatták. 1956 júniusában a Petőfi-köri sajtóvitában a pártvezetést egyoldalúan bíráló felszólalása miatt kizárták a Kommunista pártból. 1956-57 telén a Forradalmi Munkás-Paraszt Kormány ellen lépett föl, ezért 1957-ben kilencévi börtönbüntetést kapott.

Büntetését külföldi közbenjárásra 1961-ben felfüggesztették, majd teljes amnesztiát kapott. 1963-ban Szerelem című novellagyűjteménnyel, tért vissza a kor irodalmi életébe. A nyarakat egy balatonfüredi tamás-hegyi házában töltötte, ahol többek között 1977-ben a Magyar Televízió is portréfilmet készített róla. Még élete során több külföldi akadémia választotta dísztagjává, 1947-ben Baumgarten-díjat kapott, egy évvel később pedig Kossuth-díjasnak választották.

A műről :Az 1971-ben megjelentetett mű formáját tekintve a Rolling Stones altamonti fesztiváljáról szóló riport. De mint minden jó riport, több is ennél: a korokon átívelő emberi agresszivitás és gonoszság rajza, azoknak az indulatoknak fájdalmasan ironikus ábrázolása, amelyekkel a társadalom minden időben dalom szembeszegül. A szerelem, a szeretet és a jóság újra és újra föllobbanó örök kísérlete.

Az irodalmi szöveg rendkívül hamar megtalálta útját a színpadhoz, éspedig a kor népszerű műfajában, a musical formájában. A forgatókönyvhöz Adamis Anna írta a verseket, a zenét pedig az a Presser Gábor szerezte, akinek a neve az éppen fénykorát élő LGT pop-zenekarral forrt össze. Az együttes munka eredménye a magyar musicalirodalom mindmáig egyik legsikeresebb, s éppen ezért legismertebb darabja lett.

Tartalom :


A Képzelt riport egy olyan fiatal magyar házaspár tragédiáját beszéli el, kik nem találják az önmagukhoz - s ezáltal az egymáshoz vezető utat sem. Külföldre emigráltak, de az új környezet sem segít megtalálni az áhított nyugalmat, nem sikerül normálisan élni. Esztert gyötrik a nyilas világ nyomasztó élményei, szorongásait különböző kábítószerekkel próbálja legyőzni, s ezért szökik meg férjétől, Józseftől, hogy barátnőjével, Beverlyvel elvegyüljön a hippik közé. József keresésére indul. Meg akarja találni Esztert, mielőtt valami baja esne, megfázik, tüdőgyulladást kap, szájába nyomják az első marihuánás cigarettát, s hiszi, hogy megtalálja, a lány egyetlen halk suttogását is meghallja a tömegben. Montanában hatalmas popfesztivált rendeznek, melyre közel háromszázezer fiatal gyűlik össze az ország minden részéből. Szívják a kábítószeres cigarettákat, szedik az LSD-t, a halál angyalainak nevezett motoros őrültek embereket gyilkolnak meg, vernek félholtra.


 
Professzionális Tárhely